No jo, ono je fajn vyhovět přání aktivistů a pak až zjistit, že se to investorům nelíbí. To je taková ta krutá realita