Sitcomy začaly v posledních letech upouštět od používání umělého smíchu. Sám na sobě jsem si uvědomil, že s přibývajícími seriály, které již člověk viděl, oceňuji jeho absenci více a více. Zda to je důvod, proč se mi seriály jako třeba Community, Broklyn Nine-Nine či Parks and Recreation líbily více v důsledku této absence neumím sám přesně určit. Faktem ale je, že jakmile si člověk uvědomí, jak je tento nástroj využíván, je mnohem snazší se na něho zaměřit. Pokud vás tedy zajímá historie toho, jak a proč vznikl umělý smích, můžete se podívat na video. To stručně, ale velmi zajímavě, probírá historii a používání tzv. Laff box.