jediný dobrý duel bol Libor Zaib vs. Jackie, inak sa mi to zdalo hrozné, výber skladieb, Tinino úžasné uchopenie mikrofónu atď