mé vnitřní třináctileté 'já' najednou vykřiklo radostí.