upřímně...
... dovedete si to bez Lea vůbec představit?